JD Group Hospitals

smot

SHREE MANJUNATHA ORTHOPAEDIC & TRAUMA HOSPITAL

SHREE MANJUNATHA ORTHOPAEDIC & TRAUMA HOSPITAL
PLD Bank Building
Mahipalpur Exnt,Akshaya Bhavana,
DEVANAHALLI TOWN,
Bangalore Rural-562110
 JDGROUPHOSPITALS@GMAIL.COM
  + 91 7259370245
   080-29903320